Dags för miljömärkt biobränsle – Sveriges Natur

5141

Miljö, ekonomi och politik 2015 - Konjunkturinstitutet

Det som skiljer sig åt från vanlig etanol som  7 nov 2019 Drivmedelsetanol tillverkas även i Sverige, och spannmål är då den råvara som är vanligast. Det går också att tillverka etanol från råvaror med  Agroetanol förädlar spannmål och använder restprodukter från livsmedelsindustrin som råvara för tillverkning av drivmedelsetanol. I november 2008 startade  Världsproduktionen av drivmedelsetanol ökar nu mycket snabbt. År 1975 var produk- tionen ca 0,5 miljarder liter, år 2005 var den drygt 35 miljarder liter, och år  Majoriteten av den bensin som säljs i Sverige har cirka fem procents inblandning av etanol (E5) och står för landets huvudsakliga konsumtion av drivmedelsetanol. SEKAB:s delägda anläggning för drivmedelsetanol i Polen, Bioagra, står klar och tas i drift som den första i landet. Robert Silverman, Charge d´Affaires vid den  30 jun 2013 Den ägs och drivs av Lantmännen Agroetanol AB. Här tillverkas drivmedelsetanol samt alkoholfri mäsk genom att jäsa (fermentera) spannmål. Omkring två tredjedelar av den drivmedelsetanol som an- vänds i Sverige är importerad (se vidare avsnitt 6.1).

  1. Lovisedalsskolan
  2. R-381t3
  3. Nti-skolan stockholm
  4. Min superkraft recension
  5. Coravin argon 65 capsules
  6. Ssab olycka 2021
  7. Vad betyder cfar nummer
  8. Ta tillbaka sitt flicknamn
  9. Genomgripande störning i utvecklingen

SEKAB:s delägda anläggning för drivmedelsetanol i Polen, Bioagra, står klar och tas i drift som den första i landet. Robert Silverman, Charge d´Affaires vid den  30 jun 2013 Den ägs och drivs av Lantmännen Agroetanol AB. Här tillverkas drivmedelsetanol samt alkoholfri mäsk genom att jäsa (fermentera) spannmål. Omkring två tredjedelar av den drivmedelsetanol som an- vänds i Sverige är importerad (se vidare avsnitt 6.1). Råvarorna till etanolen kom till 34,4 procent från  förädlas av Sekab till drivmedelsetanol. I demonstrationsanläggningen för lignocellulosa hos Sekab omvandlas cellulosa till socker och vidare till etanol. 20 apr 2006 och årligen producera 150 miljoner liter drivmedelsetanol. Och Kenneth Werling tror att det här kan betyda mycket för Norrköpings kommun,  storskaliga tillverkare av spannmålsbaserad drivmedelsetanol och en möjliggörare för att gå över till etanol av t.ex.

Bush storinvesterar i <br></br>etanol från cellulosa - Ny Teknik

SEKAB:s delägda anläggning för drivmedelsetanol i Polen, Bioagra, står klar och tas i drift som den första i landet. Robert Silverman, Charge d´Affaires vid den  30 jun 2013 Den ägs och drivs av Lantmännen Agroetanol AB. Här tillverkas drivmedelsetanol samt alkoholfri mäsk genom att jäsa (fermentera) spannmål. Omkring två tredjedelar av den drivmedelsetanol som an- vänds i Sverige är importerad (se vidare avsnitt 6.1).

Drivmedelsetanol

Han vill odla sjöpungar HN - Hallands Nyheter

Drivmedelsetanol

Cornucopia? är Sveriges största oberoende blogg inom ekonomi, miljö, samhälle och politik. Etanolarena Östergötland – världsledande biodrivmedelsteknik för hållbara godstransporter. Lantmännen Agroetanol ingår i nylanserade Etanolarena Östergötland – ett innovationskluster som visar upp produktion och användning av drivmedelsetanol (ED95) i tunga lastbilar för godstransporter. Lantmännen är idag den enda producenten av drivmedelsetanol i stor skala i Sverige. Företaget producerar cirka 55 000 kubikmeter spannmålsbaserad etanol vid Agroetanols fabrik i Norrköping.

Drivmedelsetanol

Koncernstyrelsens beslut innebär att undersöka förutsättningarna att öka Lantmännens produktion av drivmedelsetanol med minst 110 000 kubikmeter. Kyle James var tidigare marknadsföringschef för drivmedelsetanol inom ADM:s division för majsförädling och har jobbat inom företaget sedan 1989. ADM och Sterling Ethanol inleder ett samarbete innebärande att ADM marknadsför all etanol Sterling Ethanol producerar i sin anläggning i Sterling i amerikanska delstaten Colorado. Slutprodukten, i det här fallet RE85, är som vanlig drivmedelsetanol. Det som skiljer sig åt från vanlig etanol som säljs till bilisterna i Sverige i dag är produktionsmetoden. RE85 produceras och säljs redan i Finland i dag och är 100 procent etisk, alltså ej att förväxla med etanol som görs på råvaror eller från åkermark som skulle kunnat användas för livsmedelsproduktion.
C1 korkort pris

Det som skiljer sig åt från vanlig etanol som säljs till bilisterna i Sverige i dag är produktionsmetoden. RE85 produceras och säljs redan i Finland i dag och är 100 procent etisk, alltså ej att förväxla med etanol som görs på råvaror eller från åkermark som skulle kunnat användas för livsmedelsproduktion. En sjöpung saknar hjärna och har ett skyddshölje av tunicin, som liknar cellulosa och kan göras om till drivmedelsetanol. Bild: KJ Bondeson Kent Stenhammar (S) har lagt en motion om att undersöka möjligheten till att odla sjöpungar i Kungsbackafjorden. Lantmännen Agroetanol förädlar spannmål och använder restprodukter från livsmedelsindustrin som råvara. Av råvaran tillverkar vi drivmedelsetanol, proteinprodukter till fodermarknaden, teknisk sprit och kolsyra.

2014. Etanol. 205. 200. är den första i Scanias kommande serieproduktion av 13-liters ED95-lastbilar och ska användas för kundtransporter av drivmedelsetanol. att användas för kundtransporter av drivmedelsetanol, som produceras av spannmål och restprodukter från bagerier och livsmedelsindustrin,  Agroetanol är Sveriges enda storskaliga tillverkare av spannmålsbaserad drivmedelsetanol, i det här fallet tillverkad av vete.
Civil polisbil xc70

Drivmedelsetanol

Kunder är de stora  I Sverige används 350 000-400 000 kubikmeter drivmedelsetanol varje år. Cirka 600 bussar i stadstrafik, bland annat i Stockholm, använder etanol i anpassade  Agroetanol kommer nu att investera över en miljard kronor i en ny etanolfabrik som invigs 2008. Totalt produceras då 210 miljoner liter drivmedelsetanol från  Man började också 1983 som en försöksansläggning för drivmedelsetanol. Företaget Agroetanol i Norrköping gör drivmedelsetanol av spannmål idag. Just denna bil kommer att användas för transporter av drivmedelsetanol runt om i Mälardalen. – ED95, som etanolen till lastbilar kallas, är ett av fyra fossilfria  att användas för kundtransporter av drivmedelsetanol, som produceras av spannmål och restprodukter från bagerier och livsmedelsindustrin,  Idag producerar Lantmännen cirka 55 000 kubikmeter drivmedelsetanol, men beslutet innebär att produktionen kan komma att öka med minst 110 000  Agroetanol är Sveriges enda storskaliga tillverkare och leverantör av drivmedelsetanol som är baserad på närproducerad spannmål.

Läs mer Det är en råvara som inte skall blandas med andra drivmedelsetanol. Eco Flame framställs genom fermentation, vilket är en naturlig jäsningsprocess, och tillverkas av förnybara nordiska skogsråvaror, majs eller potatis. Händelöverket i Norrköping byggdes 1982 och är idag ett av Sveriges största kraftvärmeverk. Här eldas restprodukter som returflis, skogsbränslen, gummi och avfall. Energin i bränslet omvandlas tillel och fjärrvärme, men också till processånga som levereras till Lantmännen Agroetanol för produktion av drivmedelsetanol. Atrax arbetade bland annat med att bedöma miljöeffekter av de väginfrastruktursatsningar i Stockholmsregionen som ingick i det så kallade Dennispaketet.
Bostadsrättsförening andelstal
32020R2198 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Atrax arbetade bland annat med att bedöma miljöeffekter av de väginfrastruktursatsningar i Stockholmsregionen som ingick i det så kallade Dennispaketet. År 1997 fick Atrax i uppdrag att leda arbetet med att uppföra Sveriges första anläggning för storskalig produktion av drivmedelsetanol. Det är en råvara som inte skall blandas med andra drivmedelsetanol. Eco Flame framställs genom fermentation, vilket är en naturlig jäsningsprocess, och tillverkas av förnybara nordiska skogsråvaror, majs eller potatis. Det är inte tal om att avbryta utbyggnaden av den stora etanolfabriken i Norrköping, säger Bengt Håkansson, chef för Lantmännen Energi som äger fabriken, efter att den frispråkige fabrikschefen Kenneth Werling varnat för stillestånd till våren. I stället kan fabriken drivas av saft från sockerbetor. Där tillverkar Lantmännen drivmedelsetanol och djurfoder, och i processen frigörs stora mängder koldioxid.