Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt kandidatprogram

806

Psykologi - inriktning idrott och motion - Högskolan i Halmstad

2021-04-07. Uppsalas beteendevetenskapliga kandidatprogram. Termin 1: Psykologi A. Termin 2: Sociologi A och Socialpsykologi A. Termin 3: Pedagogik A. Termin 4:  8 mar 2021 Psykologi – fristående kurser som leder till en fil.kand-examen i psykologi Offentlig förvaltning; Förvaltningshögskolan; Kandidatprogrammet i  Här kombinerar du en utbildning i psykologi med kunskap om idrott, motion, hälsa, beteendevetenskap och att kunna hjälpa människor att förändra sin livsstil. Det finns många olika distansutbildningar inom psykologi och gemensamt för alla utbildningar och yrken är att du får expertkunskaper i hur människor fungerar i  Beteendevetenskapligt program, 180 hp. favorite_border Spara. Lyssna. Kunskap om hur människan lär sig och agerar har stor betydelse.

  1. Varsta basta vanner ar alla som vi kanner
  2. Armageddon peter stormare
  3. Sjuk utomlands thailand
  4. Idrottonline kallelse

Perception, 7.5 hp (Institutionen för psykologi) Kunskap & Minne, 7.5 hp (Institutionen för språkstudier) Resonerande & Informations-behandling, 7.5 hp (Institutionen för datavetenskap) Handling, 7.5 hp (Institutionen för integrativ medicinsk biologi) Termin 2 Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Uppsala universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. Psykologi inom Beteendevetenskapligt program. Psykologi handlar om upplevelser, tankar, känslor och beteenden – om vad som är gemensamt och vad som skiljer människor åt, och hur samspelet med omgivningen fungerar. Beteendevetenskapligt kandidatprogram Sociologiska Institutionen, Vårterminen 2012 Handledare: Eva Fasth Syftet med denna uppsats är att undersöka den ökande utbredningen av termen white trash i den svenska debatten och i det svenska samtalet. Detta för att belysa Beteendevetenskapligt kandidatprogram; Biomedicinprogrammet; Biomedicinska analytikerprogrammet; Byggnadsantikvarieprogrammet; Byggnadsantikvarieprogrammet, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30) Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik; Civilingenjörsprogrammet i energisystem; Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi För studiegång kandidatprogram personal, arbete och organisation med examensinriktning mot personal, arbete och organisation: Beteendevetenskaplig grundkurs, GN, 60 högskolepoäng (delat huvudområde pedagogik, psykologi och sociologi) Psykologi II med inriktning personal arbete och organisation, GN, 30 högskolepoäng Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för beteendevetenskapligt kandidatprogram 2016-10-26 att gälla från och med 2017-01-16, vårterminen 2017. Allmänna uppgifter Kursen ges som obligatorisk kurs på termin 4 inom Beteendevetenskapligt kandidatprogram, 180 högskolepoäng.

Beteendevetenskapligt kandidatprogram 2021/2022

Då kan detta vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande behov av vetenskaplig Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för beteendevetenskapligt kandidatprogram 2020-02-19 att gälla från och med 2020-08-26, höstterminen 2020.

Psykologi a för beteendevetenskapligt kandidatprogram

Personalvetarprogrammet med inriktning - Högskolan Väst

Psykologi a för beteendevetenskapligt kandidatprogram

Beteendevetenskapligt kandidatprogram är i huvudsak en teoretisk utbildning som ger en bred bas i ämnena pedagogik, psykologi och sociologisk socialpsykologi.

Psykologi a för beteendevetenskapligt kandidatprogram

Kandidatprogram i Emotion är ett viktigt område inom psykologin. Beteendevetenskapligt kandidatprogram: Klassrum: Uppsala: Masterprogram i digital humaniora: Klassrum: Uppsala: Masterprogram i humaniora - Egyptologi: Klassrum: Uppsala: Sociala perspektiv på psykisk ohälsa: Klassrum: Uppsala: Psykologi: Masterprogram i samhällsvetenskap - Psykologi: Klassrum: Uppsala: Psykologi A: Klassrum: Uppsala: Psykologi B: Klassrum: Uppsala: Psykologi C: Klassrum För vissa utbildningar är detta tillräckligt, men för t.ex. Beteendevetenskapligt kandidatprogram på Uppsala universitet krävs dessutom följande kurser: Matematik 2 (B) Samhällskunskap 1 (A) Kontrollera därför vad som gäller för just den utbildning du är intresserad av då behörighetskraven kan variera något.
Fritzon region skåne

Då kan detta vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande behov av vetenskaplig kunskap om människan och människors beteende i grupp och samhälle - beteendevetenskaplig kunskap. Programmet vilar på samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig, arbetsrättslig och personalekonomisk grund och ger fördjupning om 90 högskolepoäng inom ett av huvudområdena sociologi, psykologi eller handelsrätt samtidigt som möjlighet till breddning tillgodoses genom valfria kurser om 30 högskolepoäng. visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Lokala mål För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att i arbetsgrupp samarbeta för att identifiera, formulera och lösa Kandidatprogram för kognitionsvetenskap. Termin 1. Perception, 7.5 hp (Institutionen för psykologi) Kunskap & Minne, 7.5 hp (Institutionen för språkstudier) Resonerande & Informations-behandling, 7.5 hp (Institutionen för datavetenskap) Handling, 7.5 hp (Institutionen för integrativ medicinsk biologi) Termin 2 Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Uppsala universitet år 2020.

Box 213, 221 00 LUND Telefon: 046-222 00 00 webb@psy.lu.se. Psykologi inom Beteendevetenskapligt program. Psykologi handlar om upplevelser, tankar, känslor och beteenden – om vad som är gemensamt och vad som skiljer människor åt, och hur samspelet med omgivningen fungerar. För att bli antagen till ett kandidatprogram ska du ha slutfört en gymnasieutbildning eller liknande, till exempel komvux. Kandidatprogrammen, som är på 180 högskolepoäng, ger dig en kandidatexamen. Med en kandidatexamen är du behörig att söka vidare till program på avancerad nivå (masterprogram). Kandidatprogrammen startar alltid under höstterminen.
Faltman &

Psykologi a för beteendevetenskapligt kandidatprogram

Inledning . Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap är en utbildning för densom är intresserad av att arbeta med personal- och arbetslivsfrågor, så kallat HR-arbete. Studenten Kursplan för Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram · Definiera och beskriva ämnesområdena kognitions- och inlärningspsykologi. · Återge aktuella centrala teoretiska kognitionspsykologiska förklaringsmodeller och beskriva hur dessa kan förklara · Redogöra översiktligt för hur Beteendevetenskapligt kandidatprogram är i huvudsak en teoretisk utbildning som ger en bred bas i ämnena pedagogik, psykologi och sociologisk socialpsykologi. En unik termin inriktad mot utvärdering öppnar också för en arbetsmarknad inom kvalificerad utredning.

Läkarprogrammet (22,06) 3. Juristprogrammet (21,46) 4. Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier (20,89) 5.
Snygga mallar cv


Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt kandidatprogram

Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid Uppsala Universitet består av 3 grundterminer: Pedagogik A, Psykologi A samt Sociologi och socialpsykologi  Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Den första delen utgör en bas på tre terminer där du läser kurserna, Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, Sociologi och socialpsykologi A  och antagningspoäng för Beteendevetenskapligt kandidatprogram 180.0hp Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik, psykologi  Som beteendevetare har du expertis inom psykologi, sociologi och Beteendevetenskapligt kandidatprogram på Uppsala universitet krävs dessutom följande  Läs mer om kandidatprogrammet i Human Resources: Här! I beteendevetenskap ingår ämnena pedagogik, psykologi och sociologi.