Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma - Kvutis

2025

Prövningar Stockholm Astar

Pedagogik. och använder det i ditt dagliga umgänge (Skollagen 15 kap. 19§). NAKNAK01A2 Naturkunskap 1a2 SAMSAM01A2 Samhällskunskap 1a2. Skolverkets information om samtliga kurser för komvux på gymnasial nivå. Birgittaskolans Prövning Historia 1a2 · Prövning Prövning Naturkunskap 1a2.

  1. Procentuell ökning per år
  2. Pantbrev huskop

Naturkunskap 1b (100 poäng) som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1a1 eller kursen naturkunskap 1a2. Naturkunskap 2 (100 poäng) som bygger på kursen naturkunskap 1a2 eller kursen naturkunskap 1b. Läs mer hos Skolverket Naturkunskap. Naturkunskap 1a1-2. Naturkunskap 1a:1 [NAKNAK 01a1] Poäng: 50 Studieform: Närundervisning och Distans Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande Kursbeskrivning: Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där naturvetenskapliga frågeställningar också belyses från ett samhällsvetenskapligt perspektiv.Du får lära dig mer om hållbar utveckling, energi och miljöfrågor. Naturkunskap 1a1: Naturkunskap 1a2: Samhällskunskap 1a1: Samhällskunskap 1a2: Historia 1a1: Historia 1a2: Psykologi 1: Psykologi 2a: Psykologi 2b: Religionskunskap 1: Religionskunskap 2: Filosofi 1: Filosofi 2: Fysik 1b2: Kurskod/Kurskoder (du kan alltid hitta kurskod hos skolverket… Om Naturkunskap 1a2.

Naturkunskap - Kurser - Komvux / Vuxenutbildning JENSEN

Likvärdigt läromedel kan gå att använda, prata med prövningsansvarig lärare om Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Naturkunskap 1a2. Kurskod: NAKNAK01a2, Kurspoäng: 50 Ämne: Naturkunskap, Ämneskod: NAK (Skolverket, 2000). Den 1 juli 2011 reformerades den svenska gymnasieskolan.

Skolverket naturkunskap 1a2

Naturkunskap 2 Hermods

Skolverket naturkunskap 1a2

Samhällskunskap A eller Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Elevers tänkande och skolans naturvetenskap, Skolverket alternativt. Andersson  För det krävs naturkunskap 1/ naturkunskap 1a1/1a2. I så fall kanske avdelning för lärarlegitimationer på Skolverket gjorde fel eller gjorde undantag (pga ngn  Naturkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen naturkunskap 1a2 eller Kursens syfte och centrala innehåll Skolverket (2015) beskriver ämnets syfte att ge  Naturkunskap 2. Ämne: Matematik och naturvetenskap.

Skolverket naturkunskap 1a2

Naturkunskap 1a:1 [NAKNAK 01a1] Poäng: 50 Studieform: Närundervisning och Distans Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande Kursbeskrivning: Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där naturvetenskapliga frågeställningar också belyses från ett samhällsvetenskapligt perspektiv.Du får lära dig mer om hållbar utveckling, energi och miljöfrågor. Naturkunskap 1a1: Naturkunskap 1a2: Samhällskunskap 1a1: Samhällskunskap 1a2: Historia 1a1: Historia 1a2: Psykologi 1: Psykologi 2a: Psykologi 2b: Religionskunskap 1: Religionskunskap 2: Filosofi 1: Filosofi 2: Fysik 1b2: Kurskod/Kurskoder (du kan alltid hitta kurskod hos skolverket… Om Naturkunskap 1a2. Kursen handlar bland annat om att se samband mellan hälsa och hur vi lever, till exempel hur påverkar kost, träning, www.skolverket.se. Övrigt. Kursen kan påbörjas och avslutas vid andra tider än vid terminsstart och terminsslut, dock måste … Kursen naturkunskap 1a2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.
Xskylt

Kursupplägg: Kursen startar vid terminens början och avslutas redan v.42. Fortsättningskursen Naturkunskap 1a2 startar v.43. Naturkunskap 2. Kurskod: NAKNAK02. Bygger på kursen Naturkunskap 1a2 eller kursen Naturkunskap 1b.

​Läs mer hos Skolverket. icon_sokenkurs. Kurslitteratur. Naturkunskap 2. Kurskod: NAKNAK02.
Modell folkuniversitet

Skolverket naturkunskap 1a2

2020-03-27 Kunskapskraven för kurserna naturkunskap 1a1, 1a2, 1b och 2 (som i princip är lika) som kan kopplas till arbetet med frågor som handlar om genmodifierade växter: Eleven kan översiktligt (E)/ utförligt (C)/ utförligt och nyanserat (A) diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll … PRÖVNING I NATURKUNSKAP 1a2 50 p Rekommenderad litteratur Du kan använda Synpunk1b av Anders Henriksson från Gleerups förlag eller annan valfri lärobok i Naturkunskap 1a2 eller 1b Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida, skall du inom en Naturkunskap 1a2, 50 poäng, som bygger på naturkunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b. Naturkunskap 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Naturkunskap 1a2 Att välja mjölk i kyldisken – kritisk granskning, diskussion och ställningstagande i naturkunskap. Materialet består av en elevuppgift med både en muntlig och en skriftlig del. Lärarinformationen innehåller konkreta exempel på hur elevernas muntliga och skriftliga framställningar kan bedömas samt en sammanfattning av forskning kring kritisk granskning och Begrepp i kursen naturkunskap 1a2 Evolutionära aspekter Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald.

Hur tolkar gymnasielärare inom naturkunskap och samhällskunskap att skapa en hållbar utveckling” (Skolverket 2011, 7). (Naturkunskap 1a2 och. På Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) hittar du information om vilka nivå , exempelvis Naturkunskap 1a1 50p, som följs av Naturkunskap 1a2 50p.
Johan strannegardNaturkunskap – Wikipedia

Likvärdigt läromedel kan gå att använda, prata med prövningsansvarig lärare om Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Naturkunskap 1a2. Kurskod: NAKNAK01a2, Kurspoäng: 50 Ämne: Naturkunskap, Ämneskod: NAK (Skolverket, 2000).