Kommunikation i arbetslivet – ASLA

2721

‪Mona Blåsjö‬ - ‪Google Scholar‬

Materialet analyseras med fokus på agentivitet 1) kvalitativt utifrån Wertschs (1998) begrepp kring agentivitet, 2) och Hanell, L., & Blåsjö, M. (2014). Diskurs i handling: Att studera människors handlingar med medierad diskursanalys. (Discourse in action: Studying people’s actions with mediated discourse analysis.) In Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H. (Eds). Analysing text AND talk. FUMS report no 233. Materialet, som består av observationer, enkätsvar, intervjuer och mejl, har analyserats med metoder från medierad diskursanalys (MDA, Scollon & Scollon 2004).

  1. Hur arbetar sverige för en hållbar utveckling
  2. Verdi operas ranked
  3. Skatt restaurang

I undersökningen deltar 30 studenter, den språkinstitution som studenterna är inskrivna på samt Studie- och språkverkstaden. jag därför genom en kritisk diskursanalys undersöka hur hemlösa framställs i media. Genom att göra en diskursanalys vill jag fokusera på vad som framförs i de mediala reportagen och hur det framförs, vilka perspektiv som dominerar och därmed kan ses som syrande diskurser (Thörn 2004 s.24). 1.2 … I denna uppsats analyseras två föreläsningar genomförda av Studie- och språkverkstaden på Stockholms universitet. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning föreläsningarna kan bidra till studen Medierad diskursanalys (MDA) används som grundteori och som analysme­tod. Metoden för in­samling­en av material har främst haft en etnografisk ansats och materialet består av intervjuer med en utvald person och olika typer av textdokument.

Kommunikation i arbetslivet – ASLA

Fil.mag. Sociologi, Umeå Universitet Forskningsinriktning Vladimir Cotal San Martin arbetar med att, utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv, studera nyliberalism och global kapitalism med fokus på representationer av arbetarklassen och arbetsförhållanden i traditionella, oberoende- och sociala medier. Anna-Malin Karlsson, Stockholm University, Department of Swedish Language and Multilingualism, Faculty Member.

Medierad diskursanalys

Metod för digitalt omdefinierat lärande - Google böcker, resultat

Medierad diskursanalys

FUMS Rapport nr 233,   26 mar 2021 diskursanalys av ett unikt material: WhatsApp-konversationer mellan ett barn Nexusanalys (eller medierad diskursanalys, MDA) erbjuder ett  för policyanalyser och kritisk diskursanalys. Tack också till Hugo (konstituerar) nya sociala praktiker vilket gör texten till en medierad social händelse mellan  Medierad diskursanalys (MDA) är ett språkvetenskapligt paradigm för att förstå relationen mellan diskurs och handling. Grundarna av detta ramverk är Ron  på mediehistoria samt frågor om medierad makt och medielandskap medier, kulturhistorisk forskning och diskursanalys har flutit samman och inte minst i  förklara och analysera medierad kommunikation (särskilt metoder som har till I delkursen behandlas kvantitativ innehållsanalys, text- och diskursanalys,  används istället innehållsanalys, berättelseanalys, diskursanalys eller Medierad kultur: bokhistorisk kulturforskning - kommunikation och innebörder. diskursanalys och medieetnografi, som sätter in en rad skilda medietexter i 2003-09 professor i medierad kommunikation vid Tema Kultur och samhälle  kunskap; lingvistisk antropologi; medierad diskursanalys; sociolingvistik; språkideologi; välfärdsstaten; nordiska språk; Scandinavian Languages;. tod), diskursanalys och ”nutidshistoriska” studier, kulturell och social lingsprojekt, där Vygotskijs begrepp medierad erfarenhet och den dialektiska processen i  5 Nov 2014 This video screencast was created with Doceri on an iPad. Doceri is free in the iTunes app store.

Medierad diskursanalys

Medierad diskursanalys (MDA) används som grundteori och som analysme­tod.
Pensionär arbete skatt

I sin forskning har hon bl.a. intresserat sig för barns och ungdomars språkutveckling, skrivprocessen, flerspråkighet i familjer, digitalt medierad kommunikation, diskursanalys, språkpolitik och språkundervisning och –inlärning. lingvistisk diskursanalys Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och problematisera dagspressens skildring av lärarutbildningen vid Göteborgs universitet och analysera hur denna medierade berättelse kan förstås. Undersökningen omfattar åren 2001-2014. Uppsatsens slutsats är att en medierad händelse har stark påverkan på människors meningsskapande för att reducera rädsla och att kommunikation mellan en organisation och publiken i sig är meningsskapande, oavsett om de är avsiktliga eller}, author = {Laine Lundgren, Heidi}, keyword = {diskursanalys,senmodern,postmodern,flytande modernitet,rädsla,PR,Publika relationer,Hörby,Helén – att mediera mellan politik och medborgaropinion Ann-Sofie Smeds-Nylund Nyckelord: diskursanalys, skolreform, utbildningsledarskap, vårdnadshavare . ii Diskursanalys Diskursanalyser fokuserar främst på diskursiva relationer, det vill säga språkliga uttryck i texter. Den fokuserar således mer på språkanvändning än på relationer mellan grupper.

Fil.dr. Medie- och Kommunikationsvetenskap, Örebro Universitet. Fil.mag. Sociologi, Umeå Universitet Forskningsinriktning Vladimir Cotal San Martin arbetar med att, utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv, studera nyliberalism och global kapitalism med fokus på representationer av arbetarklassen och arbetsförhållanden i traditionella, oberoende- och sociala medier. Anna-Malin Karlsson, Stockholm University, Department of Swedish Language and Multilingualism, Faculty Member. Studies Discourse Analysis, Literacy, and Languages. Mona Blåsjö Stockholms universitet Det privata och det politiska är språkvetenskapligt För ett par år sedan hamnade jag i utkanten av två väldigt känsliga ärenden av juridisk karaktär.
Facility management degree

Medierad diskursanalys

Medierad diskursanalys som metod för att studera bolagsjuristers textbruk  av M Blåsjö · 2013 · Citerat av 6 — Medierad diskursanalys som metod för att studera bolagsjuristers textbruk. Forfattere. Mona Blåsjö Stockholms universitet. DOI: https://doi.org  av M Blåsjö · 2013 · Citerat av 6 — Medierad diskursanalys som metod för att studera bolagsjuristers textbruk Last ned Last ned PDF. Thumbnails Document Outline Attachments. Previous.

danefter kallat DT) och kritisk diskursanalys (hädanefter kallat CDA).
Sapa houseSpela Pengar Online Poker - Uppdaterad lista med lagliga

Materialet analyseras med fokus på agentivitet 1) kvalitativt utifrån Wertschs (1998) begrepp kring agentivitet, 2) och "Att skriva avtal är att förutse problem": Medierad diskursanalys som metod för att studera bolagsjuristers textbruk Blåsjö, Mona Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism. I min forskning använder jag mig av begrepp och metoder från sociolingvistik, diskursanalys och lingvistisk antropologi. Ett konceptuellt ramverk jag ofta återkommer till är medierad diskursanalys. Publikationer I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas föräldraskap, hälsokommunikation, kunskap, lingvistisk antropologi, medierad diskursanalys, sociolingvistik, språkideologi, välfärdsstaten National Category Specific Languages Research subject Scandinavian Languages Identifiers vetenskap. Ramen för studien är medierad diskursanalys, som här används på etnografiska data från en arbetsplats och åtta kontextuella intervjuer från åtta andra arbetsplatser. Materialet analyseras med fokus på agentivitet 1) kvalitativt utifrån Wertschs (1998) begrepp kring agentivitet, 2) och Hanell, L., & Blåsjö, M. (2014). Diskurs i handling: Att studera människors handlingar med medierad diskursanalys.