Arkivpedagogik - arkivvetenskap - documen.site

475

Kandidatexamen i Arkivvetenskap i topp

Den moderna arkivvetenskapen Demokrati Den moderna arkivvetenskapen styr informationshanteringen. Resultatet av den tekniska utvecklingen har mynnat ut i en mängd handlingar. Arkivinformationen är mycket viktig i ett demokratiskt samhälle för insyn, påverkan och delaktighet. Arkivvetenskap - formeringen av en vetenskaplig disciplin. Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media. Postal address: Institutionen för ABM Box 625 751 26 Uppsala.

  1. Annika schon meerbusch
  2. Sjuk utomlands thailand

Arkivvetenskap (http://www.abm.uu.se/abm/arkiv),. Mitthögskolan. Institutionen för informationsteknologi och medier. Arkiv [sic] och informationsvetenskap. (http://  Alla dessa tullar – en arkivguide. 170 SEK. Köp. Arkiv Forskning Kultur. 100 SEK. Köp. Arkiv hemma och ute (1995).

Arkivvetenskap - Umeå universitet

HI1426, Arkivvetenskap, 60,0 högskolepoäng Archival Course, 60.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle Huvudområde Fördjupning Arkivvetenskap G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav • • • • • • • • Ämnesstyrelsen för historia och arkivvetenskap : DELKURS 1: Introduktion till Arkivvetenskap Eastwood, Terry & Heather McNeal (eds), Currents of Archival Thinking, Libraries Unlimited, 1 edition (december 21, 2009), s. 1–88, 115–241 (214 s) Anna Christina Ulfsparre (red), Arkivvetenskap, Studentlitteratur, Lund 1995, s.

Arkivvetenskap

Pluggar du arkivvetenskap? - Administration - 3 Lediga Jobb

Arkivvetenskap

Arkivvetenskap. Kan även kallas för arkivforskning som är en akademisk vetenskap om arkiv och arkivering. Den handlar om vilken roll arkiven har i ett  Uppsatser om ARKIVVETENSKAP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  Arkiv och arkivvetenskap · Digital utgåva E-bok. 2017. 1918 · Minä olin siellä – Jag var där · Bok E-bok · Carola Ekrem, Pamela Gustavsson m.fl.

Arkivvetenskap

1996 kom ICA:s Code of ethics, en yrkesetik för arkivarier. Den kommer under en period då många yrken, med professionsambitioner, tecknar ner en yrkesetik. Exempelvis kom den internationella etikkoden för farmaceuter 1997. ICA:s etiska kod översattes strax därefter till svenska. ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer.
Sveriges storsta marknad

ARTIKEL. Lisa Öberg 8. Det nya sättet att hjälpa barn till världen. ÖVERSJKTER. Lars-Erik Hansen 32 · !T-offensiv inom  En jämförelse mellan två släktarkiv Ordnandet och förtecknandet av det Gardtmanska och det Hamnströmska släktarkivetUppsatser inom arkivvetenskap. Örjan Simonson, född 1964, docent och lektor i historia med arkivvetenskaplig inriktning och ämnesansvarig för arkivvetenskap vid Södertörns  Så, ni som har läst arkivvetenskap - vill ni berätta vilket ämne ni har en kandidat enligt bolognamodellen varav minst 60 hp arkivvetenskap.

ABM-mastern har en huvudsaklig inriktning på kommunikation som sker i arkiv, på bibliotek och museer och som syftar till att göra information och kultur tillgänglig för olika målgrupper. Universiteten i Lund, Göteborg och Stockholm erbjuder möjligheten att läsa 30-60 poäng Arkivvetenskap. Stockholms universitet erbjuder dessutom möjligheter till ytterligare fördjupningar genom kurser på fil. kand och fil. mag nivå.
Air paris new york inc

Arkivvetenskap

Sommarlån Från och med 20/5 till 2/9 är det sommarlån på kursböcker. Sidansvarig: Fil.kand.examen med konstvetenskap som huvudämne samt en kandidatuppsats i från ytterligare en fil.kand.examen, denna gång med informations- och arkivvetenskap som huvudämne bor: Stockholm intressen: Konst och politik. Karin Widholm ålder: 33 jobb: Arkivarie på kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun Vid Mittuniversitetet och Södertörns högskola ges grundkurser i arkivvetenskap. Utbildningens längd. Utbildningen för att bli arkivarie varierar från 1–3 år.

Handla  Andra måste man mycket i kunskap om detta ämne. Arkivvetenskap är en gren av biblioteksvetenskap som innebär insamling och bevarande av dokument för  Elise Ankersen berättar om masterprogram studierna i ABM med inriktning arkivvetenskap vid Lunds universitet.
YpaiArkivvetenskap

En effektiv arkiv- och informationshantering är därför nödvändig för att för att bedriva verksamhet på ett ordnat och ansvarsfullt sätt, men också för att motsvara de juridiska krav som ställs och säkerställa att information inte försvinner med tiden. Arkivvetenskap, 60 hp . HIA80D .