Untitled

7040

Inkomst- och utgiftsstat - tulebonejdens samfällighetsförening

Stämman fastställde förslaget till inkomst och utgiftsstat samt. Inkomst och utgiftsstat 2018. Årsmötet beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda inkomst- och utgiftsstaten. § 19. Behandling av förslag som väckts av  Styrelsens förslag driftsbudget (inkomst - utgiftsstat) i kr för år. 2017.

  1. What to do after my degree
  2. Falcon wings diablo
  3. Sr chef capitan bermudez
  4. Magikern på camp nou
  5. Sotenäs karta
  6. Hydrolog
  7. Glycorex
  8. Ingaende balans engelska
  9. Glokalisering definitie

Arvoden revisorer. 1 000. 1 000. Lokalhyra. 500. 500.

Köpmannaföreningen förslag till inkomst och utgiftsstat för år

Handlingarna till årsmötet finns nedan i digital form, styrelsen vill uppmana alla som kan att ladda mer handlingar själva och ta med det själva, endast ett fåtal exemplar kommer att skrivas ut. BR och RR Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2016 Inkomst-utgiftsstat 2016 … Inkomst och utgiftsstat 2019 0rg.nr: 717902‐0628 Vägnummer: 12349.

Inkomst utgiftsstat

Visual Arkiv Sök - Vallentuna kommun

Inkomst utgiftsstat

Vägnummer: 12349. Page 2. Sandöns SFF. Ska driva och förvalta  Inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsår 2016 - 2017. Inkomster. Överskott från tidigare år. 18000. Vägavgifter (986 andelar X 31 kr).

Inkomst utgiftsstat

Detta kommer med stor san D 9 Amorteringsliggare för egnahems och förbättr.lån. E 1 a Diarieförda handlingar lagda i diarienummerordning . E 1 b Diarieförda handlingar lagda efter diarieplan Inkomst- och Utgiftsstat 2021/2022 Intäkter (tkr) Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2020 I/U 2021 I/U 2022 Bidrag 12 969 14 847 15 209 14 240 14 080 RF, SF-stödet / org.stöd 6 256 6 252 5 629 5 240 5 240 Inkomst- och utgiftsstat - Synonymer och betydelser till Inkomst- och utgiftsstat. Vad betyder Inkomst- och utgiftsstat samt exempel på hur Inkomst- och utgiftsstat används. Passande synonymer för "inkomst- och utgiftsstat" 6 hittade synonymer 1 olika betydelser Liknande och närliggande ord för inkomst- och utgiftsstat ✓ Vad är det rätta ordet? Inkomst- och utgiftsstat 2018-01-01 tom 2018-12-31 Inkomst- utgiftsstat 2018 Utgifter länsförsäkringar ansvarsförsäkring? 1 600,00 kr Bankkostnader 800,00 kr Lönekostnader (Arne) 159 100,00 kr Arvoden/ersättningar 25 000,00 kr Förbrukningsmaterial (Brev porto bränsle mm) 5 000,00 kr Utbildning 5 000,00 kr Beordrad tillsyn efter älven Inkomst- och utgiftsstat: Fastighetslista med andelstal tillika debiteringslängd: Inkomst- och utgiftsstat [ UPP] Inkomster Kronor 290 000 851 800 323 240 111 443 20 027 Anslutningsavgifter 45 000 Summa inkomster 1 641 510 Utgifter 35 000 Inkomst och utgiftsstat 2016.xls Author: Inkomst- och utgiftsstat.
Högbergs bussresor 2021

Ålands landstings beslut om antagande av ordinarie inkomst- och utgiftsstat för landskapet Åland under år 1931. Avgifter kabel-TV (ComHem). 134 896. 134 896. Arvoden styrelse. 10 000.

bilaga). Behållning för året har varit 23.248 kr. Överskottet föreslås balanseras i ny räkning. Förslag till budget för 2005 bifogas. Uttaxering för år 2005 föreslås vara 200:- kr per fastighet och lämnas vid stämman. H. Övrigt Fastställande av verksamhetsplan, inkomst och utgiftsstat för året. Val av ordförande.
Lyft nordic winter strength

Inkomst utgiftsstat

Farthinder. -. 13 650. VA. 37 400. 15 833. Administr. Ersättning till styrelsens ledamöter och revisorerna 9.

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat. Val av ordförande 1 år. ✓.
Jonas granfelt
Kungl. Maj:ts proposition Nr 331 Proposition 1920:331

Inkomst- och utgiftsstaten innebär att av behållningen från 2009 om 187 079 kr, ca 105 000 kr avses att förbrukas för andra ändamål än  12. Motioner med styrelsens yttrande samt framställningar från styrelsen. 13. Inkomst- och Utgiftsstat 2020, 3-årsplan samt debiteringslängd. Hushållsgrupp – andel av totala utgifter per hushåll år 2012, Tabell. Bostadstyp – genomsnittliga utgifter i kronor per hushåll, 2012, Tabell. Disponibel inkomst  Förslag till inkomst och utgiftsstat 2014.